Het in-housen van de digitale marketing operatie is een ingrijpende beslissing die invloed heeft op uw marketing team, uw processen en de benodigde technologie. Admanager verzorgt een diepgravende audit van uw digitale marketing activiteiten. Onze specialisten bekijken uw aanpak op search, social en programmatic en nemen uw data beleid en platforms onder de loep. Hiermee wordt ook een 0 meting gecreëerd waardoor het startpunt voor toekomstig succes kan worden bepaald.

De Admanager audit is een zeer uitgebreide analyse die direct voorziet in strategische en tactische adviezen. Het geeft u een correct beeld van de huidige kwaliteit en status van uw digitale marketing operatie.

AUDIT

Kwalitatieve analyse digitale portfolio
Kwantitatieve analyse digitale portfolio
Website analyse
Doelgroep analyse
Concurrentie analyse
Kanaal analyse
Strategische aanbevelingen

Door de kwalitatieve analyse van alle digitale kanalen en resultaten wordt inzichtelijk welke optimalisaties in welke kanalen kunnen worden doorgevoerd. Dit omvat niet alleen strategie en resultaten, maar ook op welke wijze een activiteit binnen de eigen muren optimaal kan worden uitgevoerd.

STRATEGISCH PLAN

Vanuit de audit worden strategische aanbevelingen voor alle digitale kanalen geformuleerd. Dit is zowel op strategisch als tactisch niveau. Op basis van de audit ontwikkelen wij samen met uw marketingteam een hernieuwde strategische aanpak. Vanuit de strategische aanpak formuleren wij de tactische aanpak per kanaal en bepalen we de platformkeuze.

 

 

ROADMAP | KPI DOCUMENT

Het in-house brengen van de digitale marketing operatie (of onderdelen daarvan) is een uitgebreid proces. In samenwerking met uw team verzorgen wij een roadmap voor alle digitale implementaties en processen. Daarnaast wordt een KPI document opgeleverd op basis van de huidige kanalen en resultaten. Zo kunnen overzichtelijk stappen worden gezet en de kwaliteit van alle digitale activiteiten worden beoordeeld en gewaarborgd.

 

GOVERNANCE

Nieuwe processen vragen om flexibiliteit van uw marketing team. Tezamen met u en uw team identificeren we waar kennis en skills tekort komen. Admanager verzorgt on-the-job training en maakt uw team wegwijs in tactiek en technologie. Waar kennis ontbreekt, bepalen wij samen met u het functieprofiel en helpen wij u mee met de werving van het juiste digitale talent. Indien gewenst kunt u gebruik maken van tijdelijke ondersteuning door detachering van een van onze campagne experts.

Start typing and press Enter to search