Inhousing

De overstap

De overstap naar een volledig inhouse georganiseerde marketing operatie heeft een flink impact op de organisatie. Kostenbesparing door integratie van technologie of automatisering zorgen er vaak voor dat de impact qua processen en complexiteit vergeten worden. Daarbij vormt de grootste uitdaging voor veel organisaties het vinden van het juiste digitale talent voor bemensing van de operatie.

Om op de juiste manier de overstap te maken is het verstandig om een aantal stappen te doorlopen:

 • Analyse huidige bureau relaties
 • Audit huidige resultaten
 • Strategisch plan
 • Risico en impact analyse
 • Implementatie
 • Werving en de rol van HR
laptop
sociallogo

Analyse huidige

bureaurelaties

De wens om de gehele marketing operatie inhouse uit te voeren kan in de meeste gevallen gekoppeld worden aan de eerder genoemde voordelen. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van de operationele controle en het vergroten van de interne kennis. Daarnaast kan ook ontevredenheid over de huidige samenwerking met externe bureaus een rol spelen.
In alle omstandigheden is het verstandig om de huidige bureaurelaties goed in kaart te brengen. Welke activiteiten worden door het bureau uitgevoerd tegen welke tarieven? Wat is de kwaliteit van de dienstverlening en welke contractvoorwaarden zijn van kracht?

Een goede analyse van de huidige dienstverlening kan bloot leggen in hoeverre de samenwerking en contractbepalingen aangepast en verbeterd kunnen worden. Vlak daarin ook

Strategisch

plan

Een kwalitatieve inhouse operatie staat of valt met een ijzersterk plan. Een strategisch plan waarin de koers voor de komende jaren staat uitgetekend. Een goed strategisch plan geeft inzicht in o.a. de volgende zaken:

 • Marketing doelstellingen
 • Doelgroepen
 • Strategie
 • Kanaal tactiek en bestedingen
 • Te gebruiken technologie
 • Teamsamenstelling en werving
 • KPI’s; Meting en evaluatie
 • Roadmap
 • Investering

Het meer jaren plan geeft zowel u als uw organisatie een goed houvast voor de transitie. Daarnaast zorgt het voor commitment vanuit zowel management als het huidige marketing team.

postit2
risico

Risico_ en

impact analyse

Zoals eerder gezegd heeft inhousing direct effect op vele schakels binnen de organisatie. Zowel op procesniveau als op tactische invulling van de digitale kanalen kan de transitie effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke verlaging van de resultaten van een specifiek kanaal.

Een risico en impact analyse brengt de huidige en gewenste processen in kaart en welke impact de wijzigingen zullen hebben. Daarnaast worden ook de financiele aspecten in kaart gebracht. Denk aan het benodigde budget voor de transitie, waarbij uitgaven voor personeel en technologie in kaart worden gebracht, maar bovenal welke invloed mogelijk tijdelijk lagere resultaten op de bedrijfsvoering hebben.

De transitie naar inhouse zorgt in de meeste gevallen niet voor lagere resultaten. Echter het is zeer verstandig om op basis van deze analyse duidelijke regels en acties te benoemen, zodat direct geschakeld kan worden naar een verbeterde organisatie.

Aan de slag

Implementatie

Geen enkele organisatie is hetzelfde. De daadwerkelijke implementatie valt samen met een aantal kritieke punten:

 • Afronding van de huidige bureaurelatie
 • Selectie implementatie en testen nieuwe technologie
 • De aanwezigheid van skills en kennis binnen het huidige team
 • Training van huidige teamleden
 • De werving van nieuw (digitaal) talent

De roadmap zoals omschreven in het strategisch plan vormt de leidraad voor de inhouse transitie. In veel gevallen valt het aan te raden om gebruik te maken van tijdelijke ondersteuning van externe senior professionals. Zij verzorgen de implementatie en bemensing van de systematiek waarna het huidige team of inmiddels geworven talent aan de slag kan.

work
Inhousing; een nieuwe invulling van de marketingorganisatie

Werving en

de rol van HR

Een goed georganiseerde marketing operatie is een samenspel tussen directie, marketingmanagement en human resources. Directie begrijpt de gewenste transitie en stelt budget en ruimte beschikbaar. Marketing management bepaalt de strategische marketing koers en Human Resources zorgt voor het werven en behouden van talent. De organisatie zal de nodige veranderingen ondergaan, waardoor de hulp van HR noodzakelijk is voor:

 • Werving van het juiste talent
 • Training van het huidige team
  Creëren van de juiste team en organisatie cultuur
 • Verhogen lerend vermogen van de organisatie.

Door de creatie van de juiste werkomstandigheden, waarbij werknemers uitgedaagd en beloond worden, worden de snelheid van de transitie en succes van de nieuwe operatie verhoogd.

Eerste hulp

bij inhousing

De transitie naar een inhouse marketing operatie is voor veel organisaties een uitdaging. Voor strategisch advies en directe hulp bij de digitale marketing operatie kunt u de hulp van Inhousing.agency inschakelen.

Inhousing.agency heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van organisaties van een extern of hybride gedreven operatie naar een volledig inhouse aangestuurde marketing operatie.

Start typing and press Enter to search